1 listopada br. weszły w życie znaczące zmiany w zakresie diagnostyki medycznej. Lekarze świadczący usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarze POZ zyskują nowe uprawnienia, które pozwolą im skuteczniej diagnozować i leczyć pacjentów.

Badania diagnostyczne w NiŚOZ

W ramach nowelizacji rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej otrzymali możliwość przeprowadzania szeregu badań diagnostycznych związanych z ich pracą.

Lista badań obejmuje między innymi:

 • morfologię krwi 8-parametrową,
 • oznaczanie glukozy z krwi żylnej,
 • kreatyninę,
 • potas,
 • sód,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • badanie ogólne moczu,
 • aminotransferazę asparaginianową (AST),
 • aminotransferazę alaninową (ALT),
 • mocznik,
 • bilirubinę całkowitą,
 • test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2, grypy A+B oraz RSV,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • kinazę fosfokreatynową izoenzym CK-MB (CKMB),
 • kwas moczowy,
 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – czas kaolinowo-kefalinowy,
 • wapń zjonizowany,
 • amylazę,
 • fibrynogen
 • oraz gamma glutamylotranspeptydazę (GGTP).

To znaczące rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych dostępnych w nocnej i świątecznej opiece medycznej.

Ponadto, nowe przepisy wprowadzają ograniczenia w zakresie wykonywania usług przez podmioty lecznicze. NiŚOZ będzie mogła być realizowana wyłącznie przez podmioty, które posiadają izby przyjęć, a lekarz będzie musiał być dostępny w miejscu świadczenia usług przez cały czas, gdy NiŚOZ jest aktywna.

Nowe badania diagnostyczne w POZ

Nowe uprawnienia zyskali również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Od 1 listopada 2023 roku mogą kierować swoich pacjentów na badania tomografii komputerowej tętnic wieńcowych w przypadku podejrzenia choroby niedokrwiennej serca. Dodatkowo, lekarze POZ będą mogli wystawiać skierowania na badania dotyczące immunoglobulin E całkowitych (IgE) oraz immunoglobulin E swoistych (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń związanych z alergiami wziewnymi i pokarmowymi. Pacjenci z podejrzeniem alergii będą mogli sprawdzić swoją reakcję na alergeny wziewne i pokarmowe, co ułatwi diagnozowanie i leczenie alergii.