Lipiec 2024 roku przyniesie zwiększenie minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił najnowsze dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, co stanowi kluczowy punkt odniesienia dla ustalenia płac medyków.

Jakie są konkretne efekty tego ogłoszenia?

Według najnowszych ustaleń, przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł. To oznacza wzrost o blisko 13% w porównaniu z rokiem poprzednim! Co to oznacza dla pracowników medycznych? Konkretne podwyżki.

Według nowej siatki płac, od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenia brutto dla różnych grup zawodowych w ochronie zdrowia będą wyglądać następująco:

  1. Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją, z współczynnikiem pracy 1,45, otrzyma 10 375,45 zł, co oznacza wzrost o 1173,53 zł.
  2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położna z magisterium w położnictwie, otrzymają 9230,57 zł, co oznacza wzrost o 1044,04 zł.
  3. Lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji, otrzyma 8515,02 zł, co oznacza wzrost o 963,1 zł.
  4. Stażysta otrzyma 6797,71 zł, co oznacza wzrost o 768,87 zł.
  5. Inne grupy zawodowe medyczne z wyższym wykształceniem magisterskim lub średnim oraz pielęgniarki i położne z różnymi stopniami wykształcenia, otrzymają od 7298,59 zł do 6726,15 zł, co oznacza wzrost od 825,52 zł do 760,77 zł.
  6. Inne grupy zawodowe medyczne z wyższym wykształceniem studiów I stopnia oraz pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim, otrzymają 6726,15 zł, co oznacza wzrost o 760,77 zł.
  7. Inni pracownicy medyczni z wykształceniem średnim oraz opiekunowie medyczni, otrzymają 6153,71 zł, co oznacza wzrost o 696,02 zł.
  8. Pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem wyższym, otrzymają 7155,48 zł, co oznacza wzrost o 809,33 zł.
  9. Pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem średnim, otrzymają 5581,27 zł, co oznacza wzrost o 631,27 zł.
  10. Pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego, otrzymają 4651,06 zł, co oznacza wzrost o 526,06 zł.

Od powyższych wynagrodzeń zasadniczych obliczane są dodatki, takie jak za staż czy pracę w nocy. Podwyżki płac to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o zmiany w sektorze ochrony zdrowia. Są krokiem w dobrym kierunku, ale jeszcze wiele pracy stoi przed nami, aby zapewnić godne warunki pracy dla wszystkich pracowników medycznych.