Trwa „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia, finansowany przez Unię Europejską.

15000 w pełni bezpłatnych wizyt i konsultacji ze specjalistami z zakresu psychologii, psychologii klinicznej i psychoterapii jest dostępnych dla każdego pracownika kadry medycznej oraz studentów studiów medycznych, na terenie całego kraju. Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie informacji na temat programu do osób, z którymi macie Państwo kontakt, a które spełniają kryterium pracownika kadry medycznej. By moc skorzystać z programu konieczna jest rejestracja na Platformie dostępnej pod adresem https://psychologdlamedyka.pl/

Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka, według badania STADA Health Report 2022, ok. 25 proc. dorosłych, pracujących Polaków. Jedną z najbardziej narażonych na wypalenie grup zawodowych są pracownicy kadry medycznej, specjaliści medycyny ratunkowej, chirurdzy, ortopedzi, specjaliści medycyny paliatywnej, ale także lekarzy medycyny rodzinnej. Federacja Porozumienie Zielonogórskie (FPZ) zauważyła nasilenie się tego zjawiska alarmując, że problem dotyka coraz młodszych lekarzy, czasem na początku drogi zawodowej. Wypalenie częściej występuje u kobiet oraz lekarzy w średnim wieku (45-54 lata).

Dlatego, został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i uruchomiony „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Każdy pracownik medyczny, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego, także studenci medycyny mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z bezpośredniej pomocy w formie porad psychologicznych. Każdy potrzebujący będzie mógł odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. W ramach programu pomocy udziela 100 specjalistów z zakresu:

  • psychologii,
  • psychologii klinicznej,
  • psychoterapii.

Konsultacje prowadzone są w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Bezpośrednie spotkania są dostępne w każdym mieście wojewódzkim. Mechanizm działania programu gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych pacjentów biorących udział w programie.

Więcej informacji udzielają:

Urszula Szybowicz – u.szybowicz@niewidacpomnie.org

ZAPEWNIAMY I GWARANTUJEMY, ŻE WASZE DANE OSOBOWE BĘDĄ BEZPIECZENIE. NIE UDZIELAMY INFORMACJI O TYM KOMU UDZIELANE JEST WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE.

 Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych udzieli – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iod@psychologdlamedyka.pl