Sytuacja epidemiologiczna wskazuje na to, że mamy do czynienia z wygaszaniem pandemii COVID-19. Od 1 kwietnia 2022r Ministerstwo Zdrowia przestaje finansować szpitale tymczasowe i oddziały covidowe. 1 kwietnia nastąpiły również duże zmiany w procesie uzyskania prawa wykonywania zawodu w trybie uproszczonym, dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.

Jakie to zmiany?

Ministerstwo Zdrowia wskazuje dwa rodzaje zmian w procedurach, tj. dla lekarzy z Ukrainy i pozostałych lekarzy spoza Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o lekarzy z Ukrainy, to nadal będą oni mogli wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o zgodę na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce w trzech trybach,tj.

  1. na określony czas i miejsce
  2. w trybie warunkowym dla lekarzy specjalistów, oraz
  3. w trybie warunkowym dla lekarzy bez specjalizacji

Od 1 kwietnia zmienia się formularz wniosku do Ministerstwa Zdrowia, pamiętajmy zatem o tym, żeby zawsze ściągać ze strony Ministerstwa Zdrowia aktualnie obowiązujące formularze. Od kwietnia lekarze z Ukrainy, którzy uzyskają warunkowe prawo wykonywania zawodu, będą mogli wykonywać zawód lekarza we wszystkich placówkach udzielających świadczeń obywatelom Ukrainy. Będą też mogli podejmować pracę w oparciu o umowę zlecenie, co oznacza, że będą mogli pracować w kilku placówkach.

Zmiany dla lekarzy spoza UE niebędących obywatelami Ukrainy:

Dla pozostałych lekarzy spoza Unii Europejskiej, którzy chcą wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o Prawo wykonywania zawodu, zmienił się tryb wnioskowania. Od 1 kwietnia mogą wnioskować wyłącznie o prawo wykonywania zawodu na określony czas, zakres czynności i miejsce. Dla nich nie będzie już możliwości wnioskowania o prawo wykonywania zawodu w trybach warunkowych.

A co z tymi lekarzami, którzy już uzyskali prawo wykonywania zawodu warunkowe?

Lekarze będący obywatelami Ukrainy mogą pracować w każdej placówce udzielającej świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy. Lekarze z pozostałych państw, będą musieli złożyć do Ministerstwa wniosek o umożliwienie pracy w placówkach innych niż covidowe. Jeśli chcą kontynuować pracę w miejscu w którym są już zatrudnieni, do wniosku powinni dołączyć krótką informację od placówki o chęci kontynuowania placówki. Jeśli zmieniają miejsce zatrudnienia, przedstawić powinni pełną deklarację zatrudnienia od nowej placówki.