Od 1 lipca 2022 roku zmieniają się wynagrodzenia medyków i pracowników personelu pomocniczego.

Nowa tabela najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest integralną częścią podpisanego Stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 5 listopada 2021 r.

Porządkowanie grup zawodowych

Projekt przede wszystkim przewiduje nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy. 

Przeszeregowano i uporządkowano grupy zawodowe według wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku, co sprawi, że porównywalne wykształceniem zawody będą miały porównywalne współczynniki pracy

O ile wzrosną pensje w ochronie zdrowia?

Najwyższe podwyżki otrzymają pielęgniarki ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji. Najniższe pracownicy działalności podstawowej, inni niż medyczni z wykształceniem średnim.

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia i nowe współczynniki pracy od 1 lipca 2022 dołączona do projektu ustawy wygląda następująco:

  • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – 1,45 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 8 210,67 zł brutto
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,29 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.:  7 304,66 zł brutto 
  • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – 1,19 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 6 738,41 zł brutto
  • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – 0,95 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 379,40 zł brutto 
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 1,02- wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 775,78 zł brutto
  • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 0,94 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 322,78 zł brutto
  • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – 0,86 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 869,78 zł brutto 
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – 1 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 662,53 zł brutto
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – 0,78 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 416,77 zł brutto 
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 3 680,64 zł brutto

Dokument został przekazany do konsultacji społecznych. Na zgłaszanie uwag jest czas do 18 kwietnia.