Po tym jak kilka dni temu dotychczasowy minister zdrowia – Adam Niedzielski, został odwołany ze stanowiska w atmosferze skandalu, funkcję tę objęła lekarka z wielkopolski – Katarzyna Sójka.

Spory ministra Niedzielskiego ze środowiskiem lekarskim przerodziły się w otwarty konflikt. Czy obecna Pani minister zdoła załagodzić sytuację?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski skierował do nowej minister zdrowia pismo z siedmioma propozycji zmian systemu ochrony zdrowia. To najważniejsze zagadnienia, które według NIL, wymagają pilnego wdrożenia.

Lista postulatów zawiera 7 punktów:

  1. Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatow.
  2. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.
  3. Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.
  4. Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.
  5. Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii
  6. Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.
  7. Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.