Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2a pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733).

W praktyce oznaczało to, że o warunkowe prawo wykonywania zawodu medycy z Ukrainy mogą starać się do 24 sierpnia 2023 roku.

Co po 24.08.2023r?

7 lipca 2023r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, która m.in. wydłuża z 18 do 25 miesięcy możliwość ubiegania się o warunkowe PWZ w Polsce lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek oraz położnych przez obywateli Ukrainy.

Nowelizacja obejmuje medyków, którzy przyjechali do Polski po 24.02.2022r i chcą uzyskać warunkowe prawo wykonywania zawodu na uproszczonych zasadach.

Zatem póki co – o warunkowe PWZ można występować po 24 sierpnia jeszcze przez okres pół roku. Co dalej? W związku z sytuacją na terytorium Ukrainy logicznym wydaje się dalsze przedłużanie tego terminu, natomiast na konkretne decyzje będziemy musieli jeszcze poczekać.