Od listopada 2020roku mamy do czynienia z tzw. uproszczonym procesem uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce przez osoby spoza UE. Oznacza to, że lekarz, którego chcecie zatrudnić nie musi nostryfikować dyplomu i przechodzi tzw. uproszczoną ścieżkę uzyskania PWZ.

O czym musisz wiedzieć chcąc zatrudnić lekarza z Ukrainy?

  • PWZ wydawane jest na okres 5 lat, aby po tym czasie móc kontynuować pracę w zawodzie, lekarz musi przejść proces nostryfikacji dyplomu
  • Są 3 tryby uzyskania PWZ w trybie uproszczonym:
  1. na określone miejsce i zakres czynności – tj lekarz może pracować przez 5 lat tylko w jednej, określonej przez siebie placówce, wykonując czynności lekarskie o jakie wnioskuje pracodawca.  
  2. warunkowy tryb uzyskania PWZ dla lekarzy specjalistów, oraz 
  3. warunkowy tryb uzyskania PWZ dla lekarzy nie posiadających specjalizacji.

W ostatnich dwóch przypadkach lekarze mogą pracować w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych osobom chorym na covid przez okres do 5lat.

Kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać to:

  • Nadzór opiekuna. Lekarze po uzyskaniu PWZ w trybie uproszczonym muszą przez pewien czas pracować pod nadzorem opiekuna, którym musi być lekarz specjalista. I tak:
  • lekarz z PWZ na określony czas i miejsce pracuje pod nadzorem przez okres 1 roku,
  • lekarz specjalista z warunkowym PWZ pracuje pod nadzorem 3 miesiące,
  • lekarz, który uzyskał warunkowe PWZ, a  nie posiada specjalizacji, musi pracować pod nadzorem przez cały okres obowiązywania PWZ, czyli przez 5 lat.
  • Forma zatrudnienia. Pamiętajmy, że lekarza który uzyskał PWZ na określony czas i miejsce, możemy zatrudnić wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Jeśli chodzi o lekarzy, którzy uzyskali PWZ w trybie warunkowym, takich lekarzy zatrudnić możemy zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i umowę zlecenie.

EDIT: sprawdź jakie zmiany zaszły w zatrudnianiu lekarzy spoza UE po 1.04.2022r. https://med-jobshr.pl/koniec-pandemii-co-dalej-z-lekarzami-spoza-ue/