• Kontrakt
 • Poznań
 • 30% od wartości wynagrodzenia kontraktowego USD / Rok
 • Salary: 30% od wartości wynagrodzenia kontraktowego

Med-JobsHR

Szpital mieszczący się w Poznaniu oferuje pracę przy badaniach klinicznych:

Lekarz dermatolog – współbadacz / główny badacz do badań klinicznych

Zadania:

 • prowadzenie badania klinicznego, w tym zapoznanie się z działaniem i właściwym sposobem stosowania badanego produktu leczniczego, opisanymi w protokole badania klinicznego, broszurze badacza i innych dokumentach dostarczonych przez sponsora w stałej współpracy z doświadczonym zespołem koordynatorów
 • dyspozycyjność w ilości czasu koniecznej dla właściwego przeprowadzenia badania klinicznego i ukończenia go w terminie;
 • dołożenie należytej staranności w celu włączenia do badania klinicznego odpowiedniej liczby uczestników badania klinicznego w czasie przewidzianym w protokole badania klinicznego na rekrutację;
 • prowadzenie badania klinicznego zgodnie z protokołem badania w tym wykonywanie procedur związanych z realizacją badania klinicznego np. gastroskopii i kolonoskopii
 • postępowanie w ramach badania klinicznego zgodnie z zapisami GCP
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonym badaniem klinicznym oraz jej udostępnianie podmiotom upoważnionym do wglądu w nią;
 • obecność podczas szkoleń, wizyt monitorujących i audytów organizowanych przez Sponsora badania lub CRO

Pożądane umiejętności zawodowe:

 • doświadczenie w branży badań klinicznych w charakterze Głównego Badacza
 • znajomość GCP
 • biegłość w wypełnianiu CRF

Oferujemy:

 • współpracę ze sponsorem od etapu feasibility do close-out badania,
 • zawarcie korzystnych umów poprzedzonych analizę prawną i biznesową,
 • negocjacje budżetu badania w imieniu badacza i ośrodka,
 • wsparcie ze strony doświadczonych koordynatorów badań,
 • obecność podczas wizyt monitorujących, audytów, inspekcji,
 • narzędzia w rekrutacji i utrzymaniu pacjentów w badaniu,
 • elastyczne terminy
 • forma zatrudnienia: kontrakt
 • wynagrodzenie: 30% od wartości wynagrodzenia kontraktowego od każdego pacjenta prowadzonego w badaniu klinicznym

W przypadku zainteresowania, zapraszam do kontaktu:
📞 696 059 440
✉️ n.szablowska@med-jobshr.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na n.szablowska@med-jobshr.pl